Nedir.Org *
Sponsorlu Bağlantılar
Zeus

örnekleme Nedir

Sponsorlu Bağlantılar

Resim Ekle Dosya Ekle Video Ekle Soru Sor Bilgi Ekle
örnekleme : araştırılacak anakütlenin tamamı yerine onu temsil eden bir parça alınarak anakütle özelliklerinin belirlenmeye çalışılmasına örnekleme denir. anakütlenin tümünün araştırmaya konu olması pratik olmadığı gibi çoğunlukla buna olanak da bulunmayabilir. bu yüzden örnekleme yöntemi kullanılarak zaman, malzeme ve eleman bakımından önemli tasarruflar sağlanmaktadır.

örnekleme için iki ön koşul gerekir. bunlar; seçilen örneğin temsil yeteneği taşıması yani anakütlenin özelliklerini tam olarak yansıtabilmesi ve örnek hacminin yeterli büyüklükte olmasıdır.

örnek grubu oluşturulmasında kullanılan yöntemler tesadüfi ve yargısal örneklemelerdir. tesadüfi yani rastsal örnekleme yönteminde örnek seçimi olasılık hesabına dayanır. rastsal örneklemeyi de kendi içerisinde basit rastsal örnekleme ve tabakalı örnekleme olmak üzere ikiye ayırabiliriz. basit tesadüfi örnekleme de anakütleyi oluşturan her elemanın seçilme şansı eşittir. tabakalı örnekleme yönteminde, anakütleyi çeşitli alt bölümlere ayırarak her bir alt bölümden tesadüfi yöntemle seçim yapılır. tabakaların kendi içinde türdeş olması büyük önem taşır. tabakalı örnekleme yüksek temsil olanağı sağlar.

yargısal örneklemelerde raslntı ilkesine göre hareket etmeksizin eldeki verilere göre anakütleyi en iyi temsil edeceğine karar verilen bir alt grup örnek olarak alınır ve bunun üzerinde yapılan gözelmler sonucu elde edilen sonuçlar anakütleye genelleştirilir.

bu yöntemlerle elde edilen verilerin toplanması işleminden sonra bunların işlenmesi gerekmektedir. toplanan verilerin değerlendirilerek gruplandırılması ve sistematikleştirilmesi veri işleme faaliyetidir. bilgisayarların da yardımıyla veriler düzenlenir, hesaplanır ve sonuçlandırılır. bu sonuçlar değerlendirilir ve yorumlanır.


örnekleme Resimleri

örnekleme Sunumları

örnekleme Soru & Cevap

Bu yazı hakkında ilk soru soran sen ol..

örnekleme Ek Bilgileri

  • 0
    2 yıl önce

    Örnekleme Nedir?
    Örneklemek işi veya durumu
    Cümle 1: Kitabındaki her bölümün başına seçkin düşünürlerin ve sanatçıların konuşma sanatına ilişkin özdeyişlerini koymuş. - H. Taner


Sende Bilgi Ekle

Bu yazının geliştirilmesine yardımcı ol.

Yazı İşlemleri
İlgili Yazılar
Sen de Ekle

Sende, bu sayfaya

içerik ekleyerek

katkıda bulunabilirsin.

(Resim, sunum, video, soru, yorum ekle..)